Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej

W dniu 27.08.2022 odbyło się zapowiadane wcześniej i zaplanowane spotkanie członków Stowarzyszenia w celu ponownego wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia HELLADA na kolejną kadencję.Jednogłośnie przegłosowano pozostawienie obecnego składu Organòw...