Odnowiony nagrobek Tassosa Wergasa

Odnowiony nagrobek Tassosa Wergasa

Tak wygląda obecnie odnowiony nagrobek Tassosa Wergasa, nad którym to grobem Stowarzyszenie nasze objęło opiekę. Dołożone zostały białe kamienie i zawsze będziemy się starać o świeże kwiaty na grobie 💐.