W dniu 27.08.2022 odbyło się zapowiadane wcześniej i zaplanowane spotkanie członków Stowarzyszenia w celu ponownego wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia HELLADA na kolejną kadencję.
Jednogłośnie przegłosowano pozostawienie obecnego składu Organòw Stowarzyszenia na kolejne 4 lata.
Na spotkaniu przedstawiono też sprawozdanie finansowe za miniony rok, omówiono zrealizowane cele i dokonania Stowarzyszenia w minionych 4 latach i przedstawiono zamierzenia i plany na kolejne lata.
Jednym z nich, najważniejszym 🙂 jest upamiętnienie Greków pochowanych na Trójmiejskich Cmentarzach.