W tym roku mijają już kolejne 4 lata kadencji Zarzadu Stowarzyszenia HELLADA.
Czas na wybory.
27.08.2022 o godz. 12:00 w Centrum Kultury w Gdyni, ul Jana z Kolna 25
odbędzie się Walne Zgronadzenie członków Stowarzyszenia.
Zapraszamy też wszystkich naszych sympatyków.