Poinformowano, że 6 grudnia złożono pismo do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wydania zezwolenia na powieszenie Tablicy pamiątkowej na dawnym budynku PLO w Gdyni. Obecnie oczekujemy na odpowiedź.

Rozpoczęto renowację nagrobka, na którą to wpływają darowizny, za które Zarząd Stowarzyszenia HELLADA serdecznie dziękuje wszystkim wpłacającym.

Następne spotkanie ustalono na 08.02.2020r. o godz. 12:00, w Konsulacie Kultury i Gdyńskim Centrum Kultury ul. Jana z Kolna 25
ZAPRASZAMY wszystkich chętnych do uczestnictwa w spotkaniu i czynnym udziale w życiu Stowarzyszenia.