Kalimera! 🇬🇷😍
Zdjęcie z ostatniego spotkania Stowarzyszenia 09.11.2019r.

Ustalenia:
1.Podjęliśmy inicjatywę umieszczenia tablicy pamiątkowej o przybyciu Greków do Gdyni w latach 1949-52 na dawnym budynku PLO w Gdyni.
2. Przejmujemy opiekę nad opuszczonymi grobami naszych rodaków, chroniąc ich przed likwidacją. Opiekujemy się już grobem Tassosa Wergasa oraz Manolisa Margaritisa. Groby te wymagają opłacenia ich miejsc oraz renowacji. Na ten cel można wpłacać dobrowolne kwoty, (każda 1zl może pomóc), na konto naszego Stowarzyszenia HELLADA Grecy w Polsce:
58 1140 1153 0000 2027 8300 1001
tytulem: renowacja greckich grobów
3.Imprezy Greckie organizowane będą regularnie 2 razy w roku, najbliższe daty to:
*21.03.2020 z okazji Święta Niepodległości Grecji, które przypada 25 marca
*24.10.2020 z okazji Święta OXI, które przypada 28 października
4.Najbliższe spotkanie Stowarzyszenia 14.12. 2019r. o godz. 12:00

Pozdrawiamy naszych rodaków oraz zapraszamy do czynnego udziału w życiu Stowarzyszenia! Będziemy organizować spotkania regularnie, najbliższe odbędzie się 14.12.2019r. w Konsulat Kultury i Gdyńskie Centrum Kultury (dawna ambasada Szwecji)
ul. Jana z Kolna 25