Jedne z najstarszych fotografii, jeszcze pod domem marynarza…